Resolución do 11 de decembro de 2019, pola que se fan públicas as puntuacións obtidas polas persoas participantes no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección

Resolución do 11 de decembro de 2019, pola que se fan públicas as puntuacións obtidas polas persoas participantes no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia e se convoca o acto público de elección

Cargando