Novo acto público de elección para a adxudicación de novas oficinas de farmacia

Novo acto público de elección para a adxudicación de novas oficinas de farmacia

Resolución do 18 de febrero de 2020, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade, pola que se convoca aos/as participantes no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia a un novo acto público de elección.
Data do acto público: 29 de febrero de 2020, ás 12:30 horas.