Lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de oficinas de farmacia

Lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de oficinas de farmacia

ACORDO do 8 de outubro de 2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, polo que se fai pública a lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia.
Data de publicación: 11/10/2018
Data límite para reclamacións e emendas: 26/10/2018
De acordo co artigo 22.9 do decreto 66/2018, do 14 de xuño, a documentación acreditativa dos méritos relacionados xunto coa solicitude non se poderá presentar ata a publicación da lista definitiva de concursantes admitidos.