ACORDO do 8 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, polo que se fai pública a lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia

ACORDO do 8 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, polo que se fai pública a lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia

Cargando