Lei de Saúde de Galicia

Lei de Saúde de Galicia

 A Consellería de Sanidade traballa por e para lograr o máximo nivel de saúde da sociedade galega, baixo os principios de solidariedade, equidade e eficiencia; consciente de que a preservación deste ben social común require a implicación e compromiso de todas e todos.