Decreto 66/2018, do 14 de xuño, polo que se modifica o Decreto 146/2001, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia

Decreto 66/2018, do 14 de xuño, polo que se modifica o Decreto 146/2001, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia

Cargando