Control de estupefacientes

Control de estupefacientes

PROCEDEMENTO

  • Recepción e control de receitas de estupefacientes dispensadas polas oficinas de farmacia
  • Control da dispensación de estupefacientes nos servicios de farmacia dos centros hospitalarios e das estructuras de atención primaria
  • Asesoramento en materia de estupefacientes a persoal sanitario e a pacientes interesados na materia

ONDE ACUDIR

Subdirección Xeral de Farmacia e Produtos Sanitarios
Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881.541.893
Fax: 881 541 804