Asistencia telefónica

Asistencia telefónica

Co obxectivo de mellorar a accesibilidade ó sistema sanitario de tódolos cidadáns, poñemos á súa disposición os seguintes servizos