Adxudicación provisional de novas oficinas de farmacia

Adxudicación provisional de novas oficinas de farmacia

RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, de adxudicación provisional de novas oficinas de farmacia.
Data de publicación: 30/01/2020.