Acordo do 5 de novembro de 2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade pola que se fai pública a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia

Acordo do 5 de novembro de 2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade pola que se fai pública a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia

Cargando