Protección de datos de carácter persoal

Protección de datos de carácter persoal

REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS


O 25 de maio de 2016 entrou en vigor o Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), que substituirá á actual normativa vixente e que comezou a aplicarse o 25 de maio de 2018.


Esta sección agrupa as diferentes informacións que a Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Sáude poñen a disposición tanto dos cidadáns como das organizacións públicas e privadas para poidan localizar con maior facilidade toda a información relativa ao tratamento de datos de carácter persoal.


Se desexa información de como exercer os dereitos contidos no RGPD podo consultar a seguinte páxina https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos?langId=gl_ES