Aplicación móbil SERGAS Diabetes

Aplicación móbil SERGAS Diabetes

Servizo de desenvolvemento dunha solución intelixente que axuda nas tarefas do paciente para o autoxestión da diabetes. Esta solución facilita e mellora os procesos e tarefas de seguimento e control médico, permitindo aos profesionais sanitarios, cidadáns e pacientes acceder á información dun xeito seguro e informado.

Puntos básicos:
 • Integración con sensores e medidores:
  Integración con dispositivos medidores de glucosa, tanto continuos como discretos, con bombas de insulina e con aplicacións de saúde.

 • Unificación da entrega de resultados de variables clínicas nun único concentrador de mobilidade.

 • Mellora da calidade de vida do paciente:
  Coa utilización e unificación de diferentes ferramentas tecnolóxicas que aporten beneficios no día a día do paciente. Actividade física, consumo enerxético, previsión meteorolóxica, control do usuario por parte dos coidadores.

 • Aplicación en mobilidade orientada ao empoderamento do paciente:
  Os pacientes poderán administrar o control dos dispositivos, permitiendo a xestión destes dende a propia aplicación.

 • Integración con sistemas del SERGAS:
  A aplicación pode integrarse con calquera sistema de información do SERGAS que dispoña da posibilidade de almacenar información estructurada.

 • Integración con aplicaciones de saúde:A aplicación integrarase coas aplicacións de saúde integradas nos dispositivos móbiles, tanto iOS Health como Google Fit.