Área Sanitaria da Coruña e Cee

Área Sanitaria da Coruña e Cee

Estrutura

Xerencia da área sanitaria da Coruña e Cee
 • Subdirección de Sistemas e Tecnoloxías da Información
 • Subdirección de Humanización e Atención á cidadanía
Dirección Asistencial
 • Dirección deAtención Primaria
  • Subdirección Médica de Atención á Cronicidade
 • Dirección de Atención Hospitalaria
  • Subdirección de Hospitalización e Urxencias e Subdirección de Programación Cirúrxica
 • Dirección de Procesos de Soporte
  • Con dúas subdireccións para desenvolver as competencias en materia de calidade asistencial e prestación farmacéutica.dúas subdireccións para desenvolver as competencias en materia de calidade asistencial e prestación farmacéutica.
 • Dirección de Enfermaría
  • Subdirección de Enfermaría (catro). Un das cales desenvolverá as competencias en materia de atención á cronicidade
Dirección de Recursos Económicos
 • Subdireccións de Área de Recursos Económicos (dúas)
 
Dirección de Recursos Humanos
 • Subdirección de Área de Recursos Humanos
 
Dirección do Distrito Sanitario de Cee
 • Subdirección de Enfermaría

 

Comisión de Direccción
 
Consello de Direccción
 
Comisión de Atención Primaria de Área
 
Comisións específicas