Como utilizo o meu dni electrónico?

Como utilizo o meu dni electrónico?

Para realizar a certificación da identidade mediante un DNI electrónico é necesario utilizar un lector de tarxetas intelixentes. Encontrará máis información na páxina web: www.dnielectronico.es (ver sección dereita).