Como obter un Certificado Dixital?

Como obter un Certificado Dixital?

As xestión para a obtención dun certificado dixital deben realizarse ante unha Autoridade de Certificación, recoñecida oficialmente. Nas páxinas das Entidades Certificadoras, pódese obter amplia información do funcionamento dos distintos certificados, así como do seu proceso de obtención.