Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia

Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia

Nome: CENTRO DE REHAB. PSICOSOCIAL E LABORAL ALBA
Enderezo: AVENIDA MONTECELO - PRINCIPE FELIPE S/N, 36161, PONTEVEDRA