Grupo de traballo: Violencia de Xénero e Saúde

Grupo de traballo: Violencia de Xénero e Saúde

Persoal sanitario que forma parte do grupo de traballo "Violencia de Xénero e Saúde"

1) Composición:
Grupo de Traballo:
Cal Durán, Vitoria
Calabuig Martínez, María Teresa
De Castro- Acuña, Nuria
García Cepeda, Begoña
Izquierdo Fernández, Rosana
Martínez Romero, María Dolores
Perdiz Álvarez, Celsa
Ramil Maseda, Paz
Coordinación: De La Peña Cristiá, María del Mar
 
2) Funcións:
1) Revisión e actualización dos protocolos de detección precoz de violencia de xénero np ámbito sanitario.
2) Colaborar nel deseño das actuacións e programas públicos en materia de violencia de xénero no ámbito sanitario.
3) Formar parte do Grupo técnico de traballo dos Sistemas de Información e Vixilancia Epidemiolóxica da Violencia de Xénero dentro do Consello Interterritorial del Sistema Nacional de Saúde.
4) Formación:
- Profesionais da rede do Servizo Galego de Saúde
- Estudantes de enfermería, Traballo Social e Fisioterapia