Xornada benvida Enfermería Familiar e Comunitaria

Xornada benvida Enfermería Familiar e Comunitaria

Benvida EIR gal.png


 

Data de celebración: 30 outubro de 2023
Lugar: Salón de actos da Consellería de Sanidade
Horas: 09:30-14:30 horas 
Persoas destinatarias: Profesionais de Enfermería Familiar e Comunitaria que estean realizando a residencia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
 
O obxectivo da xornada é dar a coñecer desde un punto de vista xenérico, as tarefas, funcións e programas realizados polas diferentes subdireccións e os seus servizos dependentes dentro da Dirección Xeral de Saúde Pública.
Con motivo da incorporación para a realización das rotacións e a formación dos futuros profesionais de enfermería na especialidade de enfermería familiar e comunitaria e debido a necesidade de informar dos diferentes servizos onde desenvolver a formación, realízase a xornada de benvida na que se expoñen as liñas estratéxicas nas que están a traballar as diferentes unidades da Dirección Xeral da Consellería de Sanidade.