Lexionelose

Lexionelose

O programa de Prevención e Control da Lexionelose, vense realizando na nosa Comunidade Autónoma dende o ano 2001. Este programa, baséase no control ambiental mediante a avaliación de riscos das instalacións que poden ser focos de propagación do axente patóxeno da enfermidade a legionella, (a forma mais patóxena é a Legionella pneumophilla serogrupo 1) que serán aqueles sistemas que usen auga no seu funcionamento e poidan producir aerosois.

 

leginelosis.jpg