Guía Orientativa de Xustificación en Diagnóstico pola Imaxe. Reproducción do orixinal: Radiation Protection 118. Referal Guidelines for Imaging, update mars 2008. European Commision

Guía Orientativa de Xustificación en Diagnóstico pola Imaxe. Reproducción do orixinal: Radiation Protection 118. Referal Guidelines for Imaging, update mars 2008. European Commision

Cargando