Listas acollidas ao Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal vixente (DOG de 30/06/2016)

Listas acollidas ao Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal vixente (DOG de 30/06/2016)