Como inscribirse

Como inscribirse

 
A partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no "Diario Oficial de Galicia", as persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán declarar no formulario electrónico de inscrición que reúnen todos os requisitos de participación esixidos nesta convocatoria segundo a quenda de acceso pola que opten.
 
Ao formulario electrónico de inscrición accederase a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) no apartado: Oficina do Profesional/Expedient-e(FIDES)/sección de Procesos/Inscrición OPE.

No anexo VI da convocatoria poderá atopar de maneira detallada todas as instrucións de acceso ao expediente electrónico.

 

 

 

 

Outras axudas xenéricas: