Proxecto sectorial para a ampliación do Hospital Gran Montecelo

Proxecto sectorial para a ampliación do Hospital Gran Montecelo