Concesión Demanial a FEGEREC

Concesión Demanial a FEGEREC

Concesión demanial á Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC)

Concesión demanial de 16 de febreiro de 2024 de varios locais situados en San Pedro de Mezonzo, Ronda de Nelle nº 24 no Concello da Coruña á Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas. (FEGEREC)