Outros Plans de Humanización

Outros Plans de Humanización

A atención sanitaria vai cambiando e evolucionando co paso do tempo. Os altos niveis de especialización, a dispoñibilidade de recursos tecnolóxicos, a complexidade do sistema , conducen a que a persoa quede reducida a un proceso patolóxico. A transformación  no ámbito da saúde debe de ir acompañada dunha transformación baseada no compoñente humano .