Acceso Delegado: Instrución 18/21 pola que se modifica a Instrución 3/17 para o acceso á carteira de servizos telemáticos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde por terceiras persoas distintas do paciente.

Acceso Delegado: Instrución 18/21 pola que se modifica a Instrución 3/17 para o acceso á carteira de servizos telemáticos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde por terceiras persoas distintas do paciente.

Cargando