Declaración de accesibilidade

Declaración de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web Consellería de Sanidade e Servizo Galego de Saúde.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

  1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
    • Non é posible a navegación mediante o uso do teclado xa que o foco sobre o elemento activo non é visible e algúns obxectos, como as caixas de busca, bloquean o foco sobre o seu elemento afectando aos requisitos número: 2.1.1 Teclado, 2.1.2 Sen trampas para o foco do teclado e 2.4.7 Visibilidade do foco de UNE-EN 301 549:2019.
    • Nalgúns casos, a combinación de cores usada pode dificultar a súa lectura ou a identificación do seu propósito afectando aos requisitos numero 9.1.4.1 Uso da cor, 9.1.4.3 Contraste (mínimo) y 9.1.4.11 Contraste no textual de UNE-EN 301 549:2019.
    • Algunhas ligazóns non permiten determinar o seu propósito claramente ao presentarse repetidas na mesma páxina ou non anunciarse correctamente aos produtos de apoio afectando aos requisitos 1.3.1 Información e relacións e 2.4.4 Propósito das ligazóns (no seu contexto) de UNE-EN 301 549:2019.
  2. carga desproporcionada: non aplica.
  3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

 

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 28/01/2020.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 21/05/2021.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 21/05/2021.

Ligazóns relacionadas