Acceso ao cambio de enfermeiro/a (Con Certificado Dixital)

Acceso ao cambio de enfermeiro/a (Con Certificado Dixital)

Vostede debe coñecer que desde o Servizo Galego de Saúde estamos a traballar para que a tramitación da libre elección de profesional de enfermaría, sexa posible a través deste portal electrónico corporativo para as persoas usuarias que dispoñan de certificado dixital/DNI electrónico. Non obstante, temporalmente, ata que este proceso estea dispoñible neste portal web, vostede pode tramitar dita solicitude no centro no que presta servizo o/a profesional a elixir.