Videos accesibilidade cognitiva

Videos accesibilidade cognitiva

Estes videos de accesibilidade cognitiva permiten que os/as pacientes coñezan de antemán os pasos que se van a seguir na realización de probas diagnósticas.

Deste xeito, o/a paciente enfrontarase á proba con tranquilidade e seguridade.

Ademais, o emprego destes videos permite chegar a todas as persoas salvando as posibles barreiras de comunicación xa sexan propiciadas por dificultades co idioma ou por calquera problema cognitivo de outra índole .

 

 

​