Obradoiro para coidadores: Boiro

Obradoiro para coidadores: Boiro

<
Título do Proxecto
Obradoiro para coidadores
<
Promotor/a
Sandra Fernandez e Elena Graña
<
Contacto
981 552 914
<
Colectivo destinatario
Coidadores do centro AMICOS
<
Obxectivos
  • Prevención de UPP e adestramento en mobilizacións e transferencias
<
Número de participantes previsto
15-20
<
Período de desenvolvemento
Setembro e outubro 2019.
<
Área xeográfica de Intervención
Boiro
<
Breve Descrición do Proxecto
Exposición con proxector acerca das UPP e videos de transferencias e mobilizacións (e demonstracións prácticas)
<
Avaliación
Test de satisfacción ao remate