Convocatoria 2018

Convocatoria 2018

Mediante a orde do 2 de maio de 2018 subvencionáronse 30 programas de caracter sociosanitario.

13 da liña A e 17 da liña B