Caixa proinfancia

Caixa proinfancia

<
Título do proxecto
Caixa proinfancia
<
Promotor/a
Programa da Obra Social "La Caixa" xunto con máis de 400 entidades
<
Colectivo destinatario
Diríxido ás familias con menores de 0 a 18 anos en situación de pobreza e exclusión social nas 7 principais cidades galegas e coa colaboración de máis de 400 entidades sociais.
<
Obxectivos
  • Loitar contra a pobreza infantil
  • Conseguir favorecer o desenvolvemento das competencias dos nenos/as e as súas familias que permitan mellorar os seus procesos de integración social e autonomía
  • Promover o desenvolvemento social e educativo da infancia e a adolescencia no seu contexto familiar, escolar e social.
  • Empoderar á nai, devolvéndolle o protagonismo no seu embarazo
  • Desenvolver e implantar un modelo de acción social e educativa integral que contribúa a mellorar as oportunidades de desenvolvemento social e educativo da infancia e as súas familias
  • Previr e detectar posibles problemas emocionais, de comportamento e de desenvolvemento dos nenos e nenas
  • Contribuír a sensibilizar e mobilizar a sociedade na erradicación da pobreza infantil
<
Área xeográfica de intervención
As 7 principais cidades galegas
<
Breve descrición do proxecto
Impúlsase o desenvolvemento dos mais pequenos para garantirlles referentes sólidos para o futuro e un nivel de benestar óptimo que favoreza o seu crecemento e formación a través de servizos pro-educación (reforzo educativo e equipamento escolar, centros abertos, campamentos e actividades de verán,obradoiros educativos) e servizos pro-saúde (alimentación e hixiene, gafas, audífonos,apoio psicolóxico)