Atención sociosanitaria

Atención sociosanitaria

A xestión sociosanitaria comprende todas aquelas actividades que se poidan realizar para mellorar a situación das persoas nas que exista un problema de saúde ou estean en risco de padecelo e, a súa vez, se atopen nunha situación de vulnerabilidade social. Neste ámbito de actuación, trabállanse:
 
A coordinación dos recursos sanitarios e sociais
A inclusión social
A discapacidade
A dependencia
As etapas da vida de maior vulnerabilidade (infancia e terceira idade)
A intervención comunitaria da saúde
A equidade en saúde