Proxecto RISCAR

Proxecto RISCAR

20180628-Logos_RISCAR.PNG

 

 

Que é o proxecto RISCAR?

É unha iniciativa de colaboración entre as administracións competentes de Portugal, Galicia, Castela e León, Extremadura e Andalucía para identificar áreas de intervención destinadas a optimizar a saúde materna e infantil desde unha perspectiva de Saúde Pública. Entre outras, valórase a importancia dos determinantes sociais xa desde o inicio da vida, procurando a alfabetización en saúde para a familia e mellorando a xestión do coñecemento científico polos profesionais sanitarios. Ademais, espérase fortalecer a colaboración interregional mediante a creación da Rede Ibérica para a xestión do coñecemento, identificando principais determinantes da saúde e benestar na idade infanto-xuvenil, harmonizando indicadores e deseñando estratexias de mellora. O proxecto forma parte da convocatoria Interreg V A España-Portugal ( POCTEP) 2014-2020.

Quen integra o proxecto RISCAR?

Direção Geral de Saúde de Portugal
Serviços Partilhados do Ministério de Saúde de Portugal
Administração Regional de Saúde do Algarve
Universidad de Cádiz
Consejería de Salud. Junta de Extremadura
Consejería de Salud. Junta de Castilla y León
Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia
Consejería de Salud. Junta de Andalucía

 


RISCAR_IMAXE-1.png

Representantes dos socios do proxecto RISCAR asistentes á reunión en Sevilla - Maio 2018