Nota aclaratoria sobre atestacións sanitarias para a exportación de produtos de orixe animal (POAS)/Emisión Anexo Orde do 12 de maio de 1993-certificado de exportación de produtos de orixe non animal (PONAS). Medidas de contención COVID-19

Nota aclaratoria sobre atestacións sanitarias para a exportación de produtos de orixe animal (POAS)/Emisión Anexo Orde do 12 de maio de 1993-certificado de exportación de produtos de orixe non animal (PONAS). Medidas de contención COVID-19

Cargando