Información pública proxecto sectorial para a ampliación do Hospital Gran Montecelo

Información pública proxecto sectorial para a ampliación do Hospital Gran Montecelo