Boas prácticas no SNS 2019

Boas prácticas no SNS 2019

Convocatoria 2019 para a Identificación, recollida e difusión de boas prácticas no Sistema Nacional de Saúde, contribuíndo á súa sostibilidade mediante o intercambio de experiencias e a transferencia de coñecemento entre os servizos de saúde das Comunidades Autónomas (CCAA), nas seguintes Estratexias:
Estratexia de saúde sexual no Sistema Nacional de Saúde (SNS)
Estratexia de saúde reprodutiva no Sistema Nacional de Saúde (SNS)
Estratexia de actuacións sanitarias fronte á Violencia de Xénero no Sistema Nacional de Saúde (SNS)
 
Remitir a documentación (memoria e anexos) de cada candidatura a boa práctica ás representantes autonómicas dentro dos Comités Institucionais de cada unha das Estratexias:
 
Estratexia de saúde sexual no Sistema Nacional de Saúde (SNS): mariadolores.martinez.romero@sergas.es  (con copia a planificación.programacion.asistencial@sergas.es )
 
Estratexia de saúde reprodutiva no Sistema Nacional de Saúde (SNS): mariadolores.martinez.romero@sergas.es  (con copia a planificación.programacion.asistencial@sergas.es )
 
Estratexia de actuacións sanitarias fronte á Violencia de Xénero no Sistema Nacional de Saúde (SNS): Raquel.Vazquez.Mourelle@sergas.es  (con copia a Vicexerencia.sergas@sergas.es )
 
A presentación e envío da documentación realizarase por correo electrónico, dirixido á representante autonómica de cada unha das estratexias. O prazo será ata o 15 de xuño.