Preguntas acerca do acordo sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade

Preguntas acerca do acordo sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade

Se vostede desexa realizar algunha pregunta acerca do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, pode enviar un correo a medidas.prevencion.coronavirus@sergas.es ou pinchar aquí para avisar ó correo.